Citovaná a použitá literatura:

Akademický slovník cizích slov, Academia, Praha 1995 (ASCS)
DANEŠ, František a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí, Academia, Praha 1997
kol.: Jsme v češtině doma? Nakladatelství Academia, Praha 2012
Nový akademický slovník cizích slov, Academia, Praha 2005 (NASCS)
Příruční slovník jazyka českého, Státní nakladatelství / SPN, Praha 1935–1957 (PSJČ)
REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015
Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ)

Elektronické zdroje:
Český národní korpus (https://kontext.korpus.cz/)
Slovník afixů užívaných v češtině (http://www.slovnikafixu.cz/)

Ukázka excerpčních karet s heslem diverzita