Chceme-li se zabývat biodiverzitou, která nás obklopuje, je důležité pochopit historické fenomény, které ji zapříčinily. Fylogeografie, věda rekonstruující evoluci příbuzenských linií, umožnila odhalit vliv doby ledové na distribuci organismů a historickou roli horských systémů. A právě Karpaty představují z evropského hlediska klíčovou oblast pro evoluci biodiverzity v temperátní zóně.

Seznam použité a doporučené literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

To address the biodiversity around us it is important to understand historical phenomena that caused it. Phylogeography has helped us to reveal the effects of the Ice Age on the distribution of organisms and the historical role of mountain systems by reconstructing the evolution of genetic lineages. The Carpathians represent a key area for the evolution of biodiversity in the temperate zone.