Úbytek hmyzu představuje velký problém. Jenže vlastně příliš nevíme, jak velký. Jen v malé a biologicky chudé části světa máme jistou představu, jak rychle ty nejlépe známé skupiny ztrácejí svou rozmanitost. Úbytek hmyzích jedinců jsme začali měřit nedávno, důvěryhodných údajů existuje minimum. Nicméně v běžné agrární krajině Evropy úbytek většiny zkoumaných skupin dosahuje rychlosti desítek procent za dekádu. Příčin je celý komplex, ale klimatická změna zatím zřejmě velkou roli nejhraje. Naše reakce na ni může být pro zbytky hmyzích populací větší problém než změna klimatu jako taková.

Citovaná a použitá literatura:

BASSET, Yves, et al. Arthropod diversity in a tropical forest. Science, 2012, 338.6113: 1481-1484.
DRAG, Lukáš, et al. Demography and dispersal ability of a threatened saproxylic beetle: a mark-recapture study of the Rosalia longicorn (Rosalia alpina). PLoS one, 2011, 6.6: e21345. doi.org/10.1371/journal.pone.0021345
FARKAČ, Jan; KRÁL, David; ŠKORPÍK, Martin. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 2005.
HALLMANN, Caspar A., et al. More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PloS one, 2017, 12.10: e0185809.
HALLMANN, Caspar A., et al. Declining abundance of beetles, moths and caddisflies in the Netherlands. Insect Conservation and Diversity, 2019. doi: 10.1111/icad.12377
HANČ, Zdeněk, et al. Atlas denních motýlů a vřetenušek jižních Čech. Jihočeský kraj, České Budějovice, 2019, in print.
HEJDA, Radek; FARKAČ, Jan; CHOBOT, Karel. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates]. Příroda, 2017, 36: 1-612.
LISTER, Bradford C.; GARCIA, Andres. Climate-driven declines in arthropod abundance restructure a rainforest food web. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018, 115.44: E10397-E10406.
MAES, Dirk, et al. Integrating national Red Lists for prioritising conservation actions for European butterflies. Journal of Insect Conservation, 2019, 23.2: 301-330. doi.org/10.1007/s10841-019-00127-z
ROZKOŠNÝ, Rudolf; VAŇHARA, Jaromír (eds.). Terrestrial invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, I–III. Folia Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, 1995-1996, 92: 1–208, 93: 209–408, 94: 409–630.
ROZKOŠNÝ, Rudolf; VAŇHARA, Jaromír (eds.). Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO I, II. Folia Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, 1998–1999, 99: 1–219, 100: 221–458.
SÁNCHEZ-BAYO, Francisco; WYCKHUYS, Kris A. G. Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers. Biological conservation, 2019, 232: 8-27.
SCHUCH, Sebastian; WESCHE, Karsten; SCHAEFER, Matthias. Long-term decline in the abundance of leafhoppers and planthoppers (Auchenorrhyncha) in Central European protected dry grasslands. Biological Conservation, 2012, 149.1: 75-83.
WEPPRICH, Tyson, et al. Butterfly abundance declines over 20 years of systematic monitoring in Ohio, USA. BioRxiv, 2019, 613786.
BOJKOVÁ, Jindřiška, et al. Species loss of stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic during the 20th century. Freshwater biology, 2012, 57.12: 2550-2567.
DEWALT, R. Edward; FAVRET, Colin; WEBB, Donald W. Just how imperiled are aquatic insects? A case study of stoneflies (Plecoptera) in Illinois. Annals of the Entomological Society of America, 2005, 98.6: 941-950.

The decline of insects is a hot topic. The problem is a lack of authoritative information for most parts of the world. We are able to quantify the decline of species diversity for only the best known taxa and only in parts of Europe and North America. There is even less information concerning the decline in insect abundances. For most insect taxa investigated, however, the decline in abundance is in the order of tens of percents per decade. The decline could be attributed to numerous factors, though so far climate change is certainly not prominent among them. Suggested measures to alleviate its effects, such as widespread tree planting, however, probably threaten many remaining insect populations more than the change itself.