Cípatec jižní (Libythea celtis) z čeledi babočkovití (Nymphalidae) patří k druhům, u nichž byly zaznamenány posuny areálu. Celkové rozšíření má v Evropě, Africe a Asii. V Evropě se vyskytoval hlavně v jižních oblastech od Portugalska až po Řecko, byl proto považován za mediteránní druh. Ve 20. století se rozšířil do Maďarska a v r. 1952 byl poprvé zaznamenán na jižním Slovensku, následně registrován i v dalších oblastech Slovenska. Dne 13. dubna 2019 byl cípatec jižní poprvé zjištěn v České republice, a sice na Břeclavsku.

Použitá literatura:

BĚLÍN Vladimír. Motýli České a Slovenské republiky aktivní ve dne. Nakladatelství Kabourek, Zlín, 1999, 95 pp.
MOUCHA, Josef; CHOC, Vlastimil. Naši denní motýli. Albatros, Praha, 1972, 230 pp.
TOLMAN, Tom; LEWINGTON, Richard. Collins butterfly guide. Harper Collins Publishers, London, 2009, 384 pp.

The Nettle-tree Butterfly (Libythea celtis) of the brush-footed butterfly (Nymphalidae) family is one of those species whose distribution areas have been seen to shift. It has an overall range covering Europe, Africa and Asia. In Europe it has mainly occurred in southern areas from Portugal to Greece, so it has been considered a Mediterranean species. During the 20th century it expanded into Hungary, in 1952 it was first recorded in south Slovakia and then in other parts of Slovakia. On 13th April 2019 the Nettle-tree butterfly was first discovered in the Czech Republic, specifically in the Břeclav district.