Cípatec jižní (Libythea celtis) je rozšířen v jižní Evropě a příležitostně migruje do jižních částí střední Evropy. V dubnu až červenci 2013, 2018 a 2019 byl zaznamenán v Cerové vrchovině (280–350 m n. m.) na jižním Slovensku. Maximální počet jedinců (42) tohoto druhu byl pozorován koncem května 2018.

Citovaná a použitá literatura:

HIGGINS, Lionel George; RILEY, Norman Denbigh. A field guide to the butterflies of Britain and Europe. Fifth edition, Collins, London, 1993, 384 pp.
KULFAN, Miroslav; KULFAN, Ján. Červený (ekosozologický) zoznam motýľov (Lepidoptera) Slovenska. In: BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter (Eds.). Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Štátna ochrana prírody SR, 2001, 20 (Suppl.): 134-137.
MACEK, Jan, et al. Motýli a housenky střední Evropy IV. Denní motýli. Academia, Praha, 2015, 539 str.
MOUCHA, Josef. Sbíráme motýly. Práce, Praha, 1972, 236 pp.
PASTORÁLIS, Gabriel; KALIVODA, Henrik; PANIGAJ, Ľubomír. Zoznam motýľov (Lepidoptera) zistených na Slovensku. Folia faunistica Slovaca, 2013, 18.2: 101-232.
SKÝPALA, J. K poznání motýlů Československé části Cérové vrchoviny. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 1978, 14: 115-118.

The Nettle-tree butterfly (Libythea celtis) is dispersed throughout southern Europe and occasionally migrates to southern parts of central Europe. It was recorded in the Ce­rová vrchovina Hills (280–350 m a. s. l., southern Slovakia) in April–July 2013, 2018 and 2019. The maximum number of specimens (42) of this species was recorded at the end of May 2018.