Jelení jazyk celolistý (Asplenium scolopendrium) se v České republice přirozeně vyskytuje velmi vzácně a patří mezi kriticky ohrožené druhy. Je vázán na stanoviště s vysokou vzdušnou vlhkostí v oblastech s bazickým podložím. Roste na stinných skalách a sutích v hluboce zaříznutých stržích a propastech. Vhodné sekundární biotopy s obdobnými stanovištními podmínkami nachází tato kapradina ve starých kamenných studnách přímo v lidských sídlech.

Citovaná a další doporučená literatura:
HADINEC, Jiří; LUSTYK, Pavel (eds). Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae, I–XVII. Zprávy České botanické společnosti, 2002–2019.
HENDRYCH, Radovan; MÜLLER, Jiří. Phyllitis scolopendrium, historie a současnost na území České republiky. Zprávy České botanické společnosti, 2007, 42: 1–23.
KAPLAN, Zdeněk, et al. Klíč ke květeně České republiky [Key to the Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha, 2019.
KOVÁŘ, Pavel. Chránit přesazováním? Živa, 1997, 3: 117.
MRVÍK, Jaroslav. Jelení jazyk celolistý v Českém krasu? Živa, 2002, 3: 117.
MÜLLER, Jiří. Vzácné rostliny Moravského krasu a na území města Brna. Zprávy České botanické společnosti, 1999, 34: 67–72.
NOVÁK, Pavel. Křídelnice krétská (Pteris cretica) – nová nepůvodní kapradina v České republice. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2018, 315: 42–47.
SIMONOVÁ, Deana. Zdi – sekundární stanoviště pro růst rostlin. Živa, 2007, 2: 62–64.
UNZEITIG, František. Vznik a třídění abnormit u Phyllitis scolopendrium Newm. Práce Moravské přírodovědné společnosti, 1940, 12: 1–9.

Internetové zdroje:
Pladias (2014–2019): Databáze české flóry a vegetace. www.pladias.cz

In the Czech Republic, the Hart’s-tongue Fern (Asplenium scolopendrium) occurs very rarely, and it is a critically endangered species. It grows on shaded humid sites with high air humidity in limestone areas, such as deep valleys, gorges, screes and rocks. Secondary habitats with similar ecological conditions are vertical surfaces in old stone wells.