Příspěvek stručně přibližuje nové poznatky o výskytu čolka horského (Ichthyosaura alpestris) v přírodní památce Milíčovský les a rybníky a komentuje dosavadní údaje o rozšíření tohoto druhu na území celé Prahy.

Použitá a citovaná literatura:

FUNK, Andrej; FUNKOVÁ, Kateřina. Do Milíčovského lesa a k rybníkům nejen za obojživelníky a ptáky. Živa, 2019, 2: 94-96.
KEROUŠ, Karel. Studie výskytu tříd Amphibia a Reptilia v letech 1986–1993. Natura Pragensis, 1998, 13: 1-51.
MORAVEC, Jiří. Vyjádření k žalobě a stanovisko k dopadu plánované bytové výstavby na stav lokální herpetofauny s přílohou Obojživelníci a plazi Přírodní památky Milíčovský les a rybníky a jejího nejbližšího okolí. Nepublikovaná zpráva, 2009.
NĚMEC, Jan, BÍLEK, Ondřej, ROM, Jiří. Chráněná území Prahy pravý břeh Vltavy. Pro 01/43 ZO ČSOP vydal Consult Praha, 2015.
PETŘÍK, Petr. Plán péče o přírodní památku Milíčovský les a rybníky na období 2010 až 2019. Depon. in AOPK ČR, 2008.
PETŘÍK, Petr. Plán péče o přírodní památku Milíčovský les a rybníky na období 2013 až 2022. Depon. in AOPK ČR, 2011.
PETŘÍK, Petr, ŠANDERA, Martin. Průvodce přírodou Milíčovského lesa a okolí. Herpeta, Praha, 2015.
Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP) – https://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=3&nabidka=hlavni

This article briefly presents new findings on the occurrence of the Alpine Newt (Ichthyosaura alpestris) at the Milíčovský Forest and ponds natural heritage site, and comments on previous figures on the distribution of this species throughout Prague.