Článek strušně shrnuje historii objevování Vánočního ostrova a seznamuje s hlavními biotopy tohoto tropického ostrova. Všechny terestrické biotopy na ostrově jsou ovlivněny suchozemskými kraby, kterých zde žije 20 druhů, z toho 18 endemických. Vánoční ostrov patří mezi ostrovy s nejvyšší mírou endemismu, proto jsou zmíněny nejběžnější druhy endemických živočichů, jak obratlovců, tak bezobratlých.

The paper briefly presents the history of the discovery of Christmas Island and the principal biotopes of this tropical island. All biotopes are strongly influenced by terrestrial crabs, which are the dominant and most important group of animals on the island (20 species, 18 of them endemic). Moreover, the endemism of animals is discussed since Christmas Island has one of the highest percentage of endemism among islands.