Literatura:

Akademická příručka českého jazyka, 2., upravené a rozšířené vydání. Academia, Praha 2019 (APČJ)
ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, ÚNMZ, Praha 2014
Pravidla českého pravopisu, školní vydání, Fortuna, Praha 1999 (PČP)
Pravidla českého pravopisu, akademické vydání, Academia, Praha 1994 (PČP)

Internetová jazyková příručka

Pomocné zdroje:

Český národní korpus
internetový vyhledavač Google