Štěnice domácí (Cimex lectularius) je jedním z nejvýznamnějších hmyzích parazitů člověka v mírném pásu. Její houževnatost a častá rezistence vůči insekticidům může mít původ v její nestandardní chromozomové výbavě. Je schopna vytvářet populace s různým počtem malých nadpočetných X chromozomů, které byly po dlouhou dobu považovány za pouhé fragmenty původních pohlavních chromozomů X. Pomocí kombinace průtokové cytometrie a klasické cytogenetiky však bylo zjištěno, že jde pravděpodobně o kombinaci chromozomových přestaveb v rámci pohlavních chromozomů X od fragmentace či ztrát DNA po aditivní chromozomové přestavby typu tandemové duplikace.

Seznam použité a doporučené literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

The human Bed Bug (Cimex lectularius) is one of the most serious human insect ectoparasites in the temperate climate zone. Its resilience and frequent resistance to insecticides may be caused by its unusual chromosome character. It is capable of forming populations with a different number of small additional X sex chromosomes, for a long time considered to be fragments of the original X sex chromosomes. However, a combination of flow cytometry and classical cytogenetics showed that more chromosomal rearrangements on X chromosomes are probably involved. Fragmentation, DNA content loss or additive chromosome rearrangement such as tandem duplication occurred.