Článek seznamuje s historií, základní charakteristikou a nejúspěšnějšími současnými aktivitami České geologické služby. Informuje zejména o výzkumu interakcí mezi živou a neživou přírodou, webových stránkách ČGS, zahraničních aktivitách, vydavatelské a popularizační činnosti. Článek přináší i fotografie z vyvrcholení oslav 100letého výročí ČGS na slavnostním semináři v Národním muzeu.

Internetové odkazy:

Webové stránky České geologické služby www.geology.cz

Mapové aplikace (http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapove-aplikace)

Geologické zajímavosti ČR (https://mapy.geology.cz/zajimavosti/)

Významné geologické lokality (https://mapy.geology.cz/geologicke_lokality/)

Publikace Surovinové zdroje ČR – nerostné suroviny (http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje)

E-shop (https://obchod.geology.cz/)

This paper describes the state geological service’s brief history, its fundamental characteristics and most successful present-day activities. Research is presented into the interactions between animate and inanima­te nature, as well as the Czech Geological Survey web pages, its activities abroad, and its publishing and popularizing work. The culmination of the Centenary celebration, which took place in the National Museum, is illustrated by photos.