Vizuálně atraktivní snímky soutěže Věda fotogenická jsou buď přímo spojeny s výzkumem, jenž na pracovištích AV ČR probíhá, nebo se týkají vědců a vědkyň, kteří zde bádají. V letošním šestém ročníku odborná porota hodnotila 350 fotografií ze 33 pracovišť a z hlavní kategorie Věda fotogenická vybrala také snímky pro kalendář, který bude reprezentovat Akademii věd České republiky v r. 2020.

The visually attractive images in the Photogenic Science competition are either di­rectly associated with research currently being undertaken at Academy of Sciences departments or it involves the scientists who are performing this research. In this year's sixth annual competition the panel assessed 350 photographs from 33 departments and also selected photos from the main Photogenic Science category for the calendar that is going to represent the Czech Academy of Sciences in 2020.