Jiří George Kukla (1930-2014) byl celosvětově úznávaný geolog a paleoklimatolog, který podstatným způsobem přispěl k myšlenkové revoluci v pohledu na nejmladší geologickou minulost. V článku se zabýváme především Kuklovým pionýrským výzkumem stratigrafie sprašových sérií a jeho názory na dynamiku kvartérních klimatických cyklů.

Materiály k výuce - pracovní listy, najdete v příloze níže pod obrazovou galerií.

Citovaná a použitá literatura:

HESLOP, D.; LANGEREIS, C. G.; DEKKERS, M. J. A new astronomical timescale for the loess deposits of Northern China. Earth and Planetary Science Letters, 2000, 184.1: 125-139.
HORÁČEK, Ivan; LOŽEK, Vojen. Paleozoology and the Mid-European Quaternary past: scope of the approach and selected results. Rozpravy ČSAV-MPV, 1988, 94, 1-106.
JARY, Zdzisław. Struktury peryglacjalne vistuliańskiej sekwencji lessowej na Płaskowyżu Glubczyckim. In: ŁANCZONT, Maria (red.). Glacjał i peryglacjał na międzyrzeczu Sanu i Dniestru, przewodnik seminarium terenowego II, Krasiczyn, 4-6 października, 50-52.
KUKLA, George Jiří. Pleistocene land-sea correlations I. Europe. Earth-Science Reviews, 1977, 13.4: 307-374.
KUKLA, George Jiří. Correlations between loesses and deep-sea sediments. Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar, 1970, 92.2: 148-180.
KUKLA, George Jiří. Loess S tratigraphy of Central Europe. In: BUTZER, Karl W.; ISAAC, Glynn L. (ed.). After the Australopithecines. The Hague: Mouton, 1975, 99-188.
KUKLA, Jiří; LOŽEK, Vojen; ZÁRUBA, Quido. Zur Stratigraphie der Lösse in der Tschechoslowakei. Quartär, 1961, 13: 1-29.
KUKLA, George Jiří; KOČÍ, Alois. End of the Last Interglacial in the Loess Record. Quaternary Research, 1972, 2.3: 374-383.
LOŽEK, Vojen. Mittel- und jungpleistozäne löss Serien in der Tschechoslowakei und ihre Bedeutung für die löss-Stratigraphie Mitteleuropas. Report of the I. International Congress on Quaternary, Warschau. 1968, 525-549.
LOŽEK, Vojen. Příroda ve čtvrtohorách. Praha: Academia, 1973, 372pp.
RUTH, Urs, et al. Dust concentration in the NGRIP ice core. PANGAEA, 2007. doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.587836
WOILLARD, Geneviève M.; MOOK, Willem G. Carbon-14 dates at Grande Pile: correlation of land and sea chronologies. Science, 1982, 215.4529: 159-161.

Jiří George Kukla (1930–2014) was a world-renowned geologist and paleoclimatologist who contributed significantly to the revolution in thinking about the earliest geological history. This text deals mainly with Kukla’s pioneering works in the loess stratigraphy and his views on Quaternary climate dynamics.