Skupina velkých čolků je v České republice zastoupena třemi druhy. Předkládaný článek pojednává o čolku dravém (Triturus carnifex), který byl na území ČR objeven v roce 1997 v lomu v Tasovicích na Znojemsku. Studie o morfologii, rozšíření a genetické variabilitě čolků, kterou jsme zpracovali na území celého Znojemska, přinesla zajímavé výsledky. Prokázali jsme, že čolek dravý žije v národním parku Podyjí a jeho nejbližším okolí. Na toto území navazuje hybridní zóna mezi čolkem dravým a čolkem velkým (T. cristatus), která má severovýchodní orientaci. Na severním okraji tohoto přibližně 17 km širokého pásu se nachází souvislý areál čolka velkého. U jedinců určených pomocí jaderných genů jako čolek dravý byl ve studované oblasti při analýze mitochondriální DNA zjištěn genetický vliv čolka dunajského (T. dobrogicus). Srovnáním druhového určení pomocí genetických znaků s výsledky předchozí determinace stejných jedinců na základě vzhledu a měření jsme zjistili, že tradičního morfologický přístup zde nepřináší spolehlivé výsledky. Lze tedy říci, že Znojemsko představuje unikátní prostor pro studium hybridních zón. Představuje totiž zajímavou oblast genetické mozaiky mezi třemi druhy velkých čolků, jejichž areály rozšíření se zde dotýkají.

Seznam použité literatury je uveden v PDF příloze níže pod obrazovou galerií.

Crested newts are represented by three species in the Czech Republic. We refer to Triturus carnifex, which was first observed in 1997 at Tasovice quarry near Znojmo. During our recent study we have analysed newts from the Znojmo region. The species occurs at sites in the Podyjí National Park and the closest surroundings, followed by a hybrid zone (around 17 km) with a north-eastern direction, and a large T. cristatus distribution area. All newts with nuclear DNA markers of T. carnifex carry a mitochondrial DNA of T. dobrogicus in the area studied. Morphological indexes do not work for species identification in this area. In this part of the republic there is an interesting gene mosaic of three species of newts.