Minimálně od středověku působí člověk v lesních ekosystémech jako určující prvek. Aktivity lidské společnosti, které zahrnovaly mnohem více než jen těžbu stromů, zásadně ovlivnily strukturu a druhové složení lesů, a spolu s přírodními procesy postupně utvářela lesy do podoby, v jaké je známe dnes.

Použitá a citovaná literatura:
APPUHN, Karl. A forest on the sea: Environmental expertise in renaissance Venice. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009.
BRÁZDIL, Rudolf, et al. The extraordinary windstorm of 7 December 1868 in the Czech Lands and its central European context. International journal of climatology, 2017, 37.S1: 14-29.
BRÁZDIL, Rudolf, et al. The second most disastrous windstorm of the nineteenth century in the Czech Lands, 26-27 October 1870. Theoretical and applied climatology, 2018a, 132.3-4: 1201-1216.
BRÁZDIL, Rudolf, et al. Windstorms and forest disturbances in the Czech Lands: 1801–2015. Agricultural and forest meteorology, 2018b, 250-251: 47-63.
GINGRICH, Simone, et al. Hidden emissions of forest transitions: a socio-ecological reading of forest change. Current Opinion in Environmental Sustainability, 2019, 38: 14-21.
HÉDL, Radim, et al. Tradiční lesní hospodaření ve střední Evropě I. Formy a podoby. Živa, 2011, 2: 61-63.
KREPS, Miloš. Dějiny adamovských železáren a strojíren do roku 1905. Brno: Blok, 1976.
KRČMÁŘOVÁ, Jana. Stručná historie stromů v zemědělství v Čechách. Český lid, 2019, 2: 179-204.
MADĚRA, Petr, et al. Predicted occurrence of ancient coppice woodlands in the Czech Republic. iForest-Biogeosciences and Forestry, 2017, 10: 788-795.
RACKHAM, Oliver, et al. Ancient woodland, its history, vegetation and uses in England. 2nd edition. Dalbeattie: Castlepoint press, 2003.
RADKAU, Joachim. Zur angeblichen Energiekrise des 18. Jahrhunderts: Revisionistische Betrachtungen über die "Holznot". Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 1986, 73:1-37.
SVOBODA, Pravdomil. Křivoklátské lesy: dějiny jejich dřevin a porostů. Studia Botanica Čechica, 6. Praha, 1943.
SZABÓ, Péter. Sources and methods to reconstruct past masting patterns in European oak species. Arboricultural journal, 2012, 34.4: 203-214.
SZABÓ, Péter, et al. Intensive woodland management in the Middle Ages: spatial modelling based on archival data. Journal of Historical Geography, 2015, 48: 1-10.
SZABÓ, Péter, et al. More than trees: The challenges of creating a geodatabase to capture the complexity of forest history. Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 2018, 51.3: 175-189.
VILD, Ondřej, et al. Legacy of historical litter raking in temperate forest plant communities. Journal of Vegetation Science, 2018, 29.4: 596-606.
WARDE, Paul. Ecology, economy and state formation in early modern Germany. Cambridge: Cambridge University Press, 2006a.
WARDE, Paul. Fear of wood shortage and the reality of the woodland in Europe, c. 1450–1850. History Workshop Journal, 2006b, 62.1: 28-57.
WARDE, Paul. The Invention of sustainability: Nature and destiny, c. 1500–1870. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
WOITSCH, Jiří. Lesní řemesla v raném novověku: koncept. Český lid, 2010, 97: 337-360.
WOITSCH, Jiří. Tereziánský lesní řád: počátek moderního lesnictví v českých zemích? Lesnická práce, 2017, 8: 36–39.

People have played a decisive role in forest ecosystems since at least the Middle Ages. The activities of human societies, which included much more than just tree cutting, fundamentally influenced the structure and species composition of forests. Natural processes and human activities co-created forest ecosystems as we know them today.