Bližší informace o aktuálních akcích:

Česká společnost entomologická
www.entospol.cz
Facebook

Česká arachnologická společnost
www.arachnology.cz
Facebook