Podkarpatská Rus je regionem s bohatou tradicí bádání českých a moravských biologů. Pozornost botaniků poutalo zejména rostlinstvo Východních Karpat, horské lesy a poloniny, zatímco nížiny a teplomilná vegetace dlouhou dobu zůstávaly opomíjeny. Vypravili jsme se tedy na Podkarpatskou Rus s cílem podat geobotanickou zprávu o stavu tamní stepní vegetace. Ta vyšla v odborném tisku a zde podáváme její české shrnutí.

Užitečné zdroje
BUČEK, J. Příspěvek ku květeně země Podkarpatoruské a Slovenské. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně, 1932, 14: 79–102.
CHYTRÝ, Kryštof, et al. Dry grassland vegetation in the Transcarpathian Lowland (western Ukraine). Tuexenia, 2019, 39: 335-355.
DOMIN, Karel. Poznámky o vegetaci Ďulských kopců na nejjižnější Podkarpatské Rusi. Věda přírodní, 1937, 11: 90–93.
KOBIV, Yuriy .J. Istoriya vyvchennya ridkisnykh vydiv roslyn Ukrayins’kykh Karpat. I. Period pered Druhoyu svitovoyu vijnoyu. Biol. Syst., 2016, 8: 310–317.
MÁJOVSKY, J. Asociácia Festuca pseudodalmatica-Potentilla arenaria na východnom Slovensku. Biologia (Bratislava), 1955, 10: 659–675.
NOVÁK, Pavel, et al. Vegetation of oak-hornbeam, scree and ravine forests at lower altitudes in Transcarpathia, Western Ukraine. Tuexenia, 2017, 37: 47-63.
NOVÁK, Pavel; ZUKAL, Dominik. Galium divaricatum Pourr. ex Lam. (Rubiaceae) – a new species for the flora of Ukraine. Acta Botanica Croatica, 2018, 77.2: 193-196.
PULCHART, Miroslav. Černá hora u Sevluše. Krása našeho domova, 1937, 29: 132–133.
ŠEBESTA, Jan, et al. Acidification of primeval forests in the Ukraine Carpathians: Vegetation and soil changes over six decades. Forest Ecology and Management, 2011, 262.7: 1265-1279.

Transcarpathian Ruthenia has a rich tradition of botanical studies by Bohemian and Moravian biologists. They were especially attracted by the flora of the Eastern Carpathians, mountain forests and pastures, while lowland or thermophilous vegetation has been long overlooked. We therefore made an expedition to study the local steppe vegetation. The report was published in a scientific journal and this article is its Czech summary.