Kosmopolitní vrabec domácí (Passer domesticus) se stal nejrozšířenějším ze všech volně žijících ptačích druhů čistě v důsledku lidské činnosti. Naprostá většina jeho současného areálu, včetně celé Evropy, je nepůvodní. Hlavní příčiny jeho úspěchu zahrnují mimořádnou potravní, dopravní a hnízdní flexibilitu, která vznikla během koevoluce s lidmi, jež co do délky nemá v rámci ptačí fylogeneze obdoby. Invazní úspěch vrabce odráží i řadu historických náhod – introdukce v 19. století se shodou okolností odehrávaly v hlavním období urbanizací po celém světě.

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

The House Sparrow (Passer domesticus) has become the most widespread of all bird species purely due to human activities. The great majority of its current range, including all Europe, is non-native. The major reasons for its success include its remarkable foraging, dispersal and nesting flexibility which evolved due to long-term coevolution with humans, unparalleled across the whole avian phylogeny. The invasive success of house sparrows also reflects a series of historical coincidences – introductions in the 19th century chronologically correlated with major periods of urbanization worldwide.