Citovaná literatura:

SCHWARTZ, Martin A. The importance of stupidity in scientific research. Journal of Cell Science, 2008, 121.11: 1771-1771.

ŠTENC J. „Hloupost“ ve vědě aneb Proč klást hloupé otázky. Živa, 2019. 6: CLXXIV.