Citovaná a použitá literatura:

Akademická příručka českého jazyka, Academia, Praha 2014
Mluvnice češtiny 1, Academia, Praha 1986
Příruční mluvnice češtiny, NLN, Praha 1995

Svěrák František: K účelovým přídavným jménům na –icí. Naše řeč, 1953, 7–8: 254–256
Macháčková Eva: Pečicí jednotka ETA, Naše řeč, 1989, 1: 53–54

Internetové odkazy:

Internetová jazyková příručka

Blíže ke slovu řídicí