Recenzovaná elektronická publikace Bibliography of the amphibian and reptile research in Slovakia between 1791 and 2017 je volně ke stažení na https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/pf/slovak-herpetological-bibliography.pdf