Invazní populace vrabce domácího (Passer domesticus) představují jedny z nejrozsáhlejších „přirozených experimentů“ vůbec. Vrabci v nich prodělali řadu změn, které kopírují obecná ekogeografická pravidla. Recentní studie pak odhalily evoluci komenzálních vrabců i možné příčiny jejich úbytku v posledních desetiletích.

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Invasive populations of the House Sparrow (Passer domesticus) represent one of the most extensive natural experiments worldwide. In such populations, sparrows have undergone various changes that parallel general ecogeographic rules. New studies, in turn, revealed both evolutionary patterns in commensal sparrow populations and potential causes of their declines in recent decades.