Zpráva The European Environment – State and Outlook 2020, k níž se vztahuje tento článek, je dostupná online na webové stránce European Environment Agency www.eea.europa.eu/publications/soer-2020