Sborník abstraktů z konference Zoologické dny 2020 najdete na webové adrese www.ivb.cz/wp-content/uploads/sbornik_texty_01_2020_tisk.pdf