Materiály k výuce – zadání i řešení úlohy najdete v pdf přílohách.

Studijní text Budiž světlo! je dostupný na webové stránce Biologické olympiády

Populárně-naučné zdroje pro rozšíření výuky:

– zajímavé video o plži Elysia chlorotica: např. Eastern Emerald Elysia (Elysia chlorotica) - Photosynthetic Animal

– téma reintrodukce vlka do národního parku Yellowstone

Jak vlci změnili řeky – video s českými titulky

Yellowstone: the return of the wolf – video anglicky

Wolves of Yellowstone – pdf s pracovními listy