Kapilární elektroforéza je technikou analytické chemie, která nabízí velkou experimentální flexibilitu při nízké spotřebě materiálu. Spektrum jejích aplikací je proto velmi široké. V článku je stručně popsán základní princip techniky a jsou uvedeny příklady jejích méně běžných aplikací, jako je provádění enzymových reakcí přímo uvnitř kapiláry nebo studium vzájemných interakcí biomolekul.

Citovaná a použitá literatura:

BUSZEWSKI, Bogusław; KŁODZIŃSKA, Ewa. Rapid microbiological diagnostics in medicine using electromigration techniques. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2016, 78: 95-108.

HLOŽEK, Tomáš, et al. Quantification of paracetamol and 5-oxoproline in serum by capillary electrophoresis: Implication for clinical toxicology. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 2017, 145: 616-620.

HODEK, Ondřej, et al. Online screening of α-amylase inhibitors by capillary electrophoresis. Analytical and bioanalytical chemistry, 2018, 410.17: 4213-4218.

KAŠIČKA, Václav. Teoretické základy a separační principy kapilárních elektromigračních metod. Chemické listy, 1997, 91.5: 321-325.

KŘÍŽEK, Tomáš, et al. Interaction of heparin and tetraarginine in capillary electrophoresis: Implication for analytical applications. Electrophoresis, 2020.

OKHONIN, Victor; LIU, Xin; KRYLOV, Sergey N. Transverse diffusion of laminar flow profiles to produce capillary nanoreactors. Analytical chemistry, 2005, 77.18: 5925-5929.

SUBIRATS, Xavier; BLAAS, Dieter; KENNDLER, Ernst. Recent developments in capillary and chip electrophoresis of bioparticles: Viruses, organelles, and cells. Electrophoresis, 2011, 32.13: 1579-1590.

Capillary electrophoresis is a technique of analytical chemistry that offers great flexibility in experimental design with low consumption of the material being studied. The range of its applications is thus very wide. This article briefly describes the basic principles of the technique along with examples of less common applications such as in-ca­pillary enzyme reactions and studies of the interactions of biomolecules.