Zájmem historické ekologie je i relativně recentní vývoj přírody za poslední desítky let. K tomu využíváme historická ekologická data, která srovnáváme se současným stavem. Biodiverzita na lokální úrovni zůstává v průměru stejná, mění se druhové složení společenstev. Mezi hlavní příčiny lze počítat změny ve využívání krajiny, přebytek dusíku v prostředí a klimatickou změnu.

K dalšímu čtení v Živě:

Biodiverzita: co to je, jak ji měřit, co ji podmiňuje a k čemu je to všechno dobré (2019, 5)

Citovaná a použitá literatura:

BJORKMAN, Anne D., et al. Plant functional trait change across a warming tundra biome. Nature, 2018, 562.7725: 57-62.

DE FRENNE, Pieter, et al. Microclimate moderates plant responses to macroclimate warming. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2013, 110.46: 18561-18565.

HÉDL, Radim; CHUDOMELOVÁ, Markéta. Understanding the dynamics of forest understorey: Combination of monitoring and legacy data reveals patterns across temporal scales. Journal of Vegetation Science, 2020.

CHUDOMELOVÁ, Markéta, et al. Open oakwoods facing modern threats: Will they survive the next fifty years? Biological Conservation, 2017, 210: 163-173.

KAPFER, Jutta, et al. Resurveying historical vegetation data–opportunities and challenges. Applied Vegetation Science, 2017, 20.2: 164-171.

VELLEND, Mark. The biodiversity conservation paradox. American Scientist, 2017, 105.2: 94-101.

VERHEYEN, Kris, et al. Combining biodiversity resurveys across regions to advance global change research. BioScience, 2017, 67.1: 73-83.

The relatively recent natural dynamics over the last few decades come within the scope of historical ecology. We use historical ecological data and compare them with the current state. Biodiversity at the local level remains the same on average, while the species composition of communities changes. The main drivers include land use alterations, excess nitrogen and climate change.