Druhý díl seriálu je zaměřen na etymologickou a sémantickou analýzu českých (a některých vědeckých) jmen ptáků, pocházejících z domorodých jazyků Austrálie a Oceánie. Analýza si všímá nejen lingvistických aspektů, ale také významu jednotlivých ptáků pro původní obyvatele a jejich vztahu k domorodým kulturám. Článek hledá původní významy jednotlivých pojmenování a jejich souvislostí se vzhledem, chováním a ekologií jednotlivých ptačích druhů. Všímá si také cest, jimiž domorodé názvy doputovaly do češtiny.

Citovaná a použitá literatura:

BLAKE, Barry J. Australian Aboriginal languages: A general introduction. St Lucia: University of Queensland Press, 1991.

COMRIE, Bernard. Atlas jazyků: vznik a vývoj jazyků napříč celým světem = [Orig.: The atlas of languages]. Přeložil Richard ŠKVAŘIL, Kateřina CENKEROVÁ. Praha: Metafora, 2007.

DIXON, Robert M. W. Grammatical categories in Australian languages. Australian Institute of Aboriginal Studies, 1976.

DOUGLAS, Wilfrid Henry. The Aboriginal languages of the south-west of Australia. Australian Institute of Aboriginal Studies, 1976.

FRASER, Ian; GRAY, Jeannie. Australian Bird Names: Origins and Meanings. Csiro Publishing, 2019.

GENZOR, Jozef. Jazyky světa: historie a současnost. Brno: Lingea, 2015.

HOŠEK, Jan. Saola, aneb největší zoologické objevy posledních let. Praha: Scientia, 2007.

McCLYMONT, James, R: Essays on early ornithology and kindred subjects. London: Bernard Quaritch LDT. 1920.

MORRIS, E. Austral English: A Dictionary of Australian Words, Phrases and Usages. London-N, 1898.

NOVOTNÝ, Stanislav. Příběhy z Doby snů. Mýty a pohádky původních obyvatel Austrálie. Praha: Volvox Globator, 2000.

The Languages of Australia. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.

TINDALE, N. B. Aboriginal Tribes of Australia, Canberra: A. N. U. Press, 1974.

VASZOLY, E. G. Aboriginal Australians Speak. Perth: Mt Lawley College of Advanced Education, 1976.

VESELOVSKÝ, Zdeněk. Výlet do třetihor. Praha: Mladá fronta, 1986.

The second part of the series focuses on an etymological and semantic analysis of Czech (and some scientific) names of birds, borrowed from the native languages of Australia and Oceania. The analysis takes into account not only the linguistic aspects, but also the importance of some birds for native peoples and their culture. The author searches for the original meaning of the names and their relationships to the appearance, behaviour and ecology of the named species. This article also reveals the ways these borrowings were incorporated into the Czech language.