Článek se zabývá historií Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze u příležitosti 100. výročí jejího založení v roce 1920. Přibližuje postavení přírodních věd ve starší historii, jejich moderní rozvoj, který vedl k ustavení samostatné fakulty jejím oddělením z fakulty filozofické, tzv. zlatý věk v meziválečném období a další proměny v poválečném období pod komunistickou nadvládou.

K dalšímu čtení v Živě:

seriál T. Hermanna a kol.: Století české biologie (Živa 2019, 1–4 a 6; 2020, 1 a 2)

Doporučená literatura:

Dějiny Univerzity Karlovy, I–IV, Karolinum: Praha 1995–1998:

ČORNEJOVÁ, Ivana; KAVKA, František; PETRÁŇ, Josef; SVATOŠ, Michal. Dějiny Univerzity Karlovy 1348–1990. Díl I. 1347/48–1622. Praha: Karolinum, 1995.
BERÁNEK, Karel; PETRÁŇ, Josef; KAVKA, František. Dějiny Univerzity Karlovy 1348–1990. Díl II. 1622–1802. Praha: Karolinum, 1995.
PETRÁŇ, Josef; KAVKA, František. Dějiny Univerzity Karlovy 1348–1990. Díl III. 1822–1918. Praha: Karolinum, 1997.
BEČVÁŘ, Jindřich; POUSTA, Zdeněk; KAVKA, František; PETRÁŇ, Josef; HAVRÁNEK, Jan. Dějiny Univerzity Karlovy 1348–1990. Díl IV. 1918–1990. Praha: Karolinum, 1998.

Jména profesorů na tablu Přírodovědecké fakulty UK z roku 1927 (obr. na vnitřní straně obálky Živy), po řadách zleva:

Jaroslav Milbauer, Viktor Dvorský, Miloš Kässler, Josef Kratochvíl, Viktor Frkal, Jan Vilhelm, Julius Komárek, Viktorin Vojtěch, H. Jindřich Křepelka, Bedřich Šalamon, Karel Rychlík, Rudolf Sokol

Václav Dědina, Břetislav Zahálka, Josef Velenovský, Jiří V. Daneš, František Vejdovský, Josef Liznar, Bohuslav Brauner, František Záviška, Václav Láska, Artur Brožek, František A. Novák

Arnošt Dittrich, Jan Sobotka, Bohumil Němec, Karel Petr, Jindřich Matiegka, František Plzák, Karel Domin, Václav Švambera, František Slavík, Emanuel Rádl, Rudolf Schneider

Josef Švéda, Jan Stanislav Štěrba-Böhm, Václav Posejpal, Bohumil Bydžovský, August Žáček, Emil Schoenbaum, Stanislav Hanzlík, František Nušl, Vladimír Václav Heinrich, Jaromír Wenig, Karel Vorovka, František Jaroslav Netušil

Silvestr Prát, Juraj Hronec, Viktor Teissler, Jaroslav Heyrovský, Radim Kettner, Karel Teige, Quido Velter, Karel Absolon, Václav Dolejšek, Jiří Král, Viktor Janda, Jan Kořínek

Václav Hlavatý, František Balaš, Vladimír J. Novák, Oldřich Tomíček, Odolen Kodym, Karel Schäferna, Václav Breindl, Jaroslav Hahn, Vojtěch Jarník, Otakar Matoušek, Bohumil Machytka

This article focuses on the history of the Charles University Faculty of Science in Prague on the centenary of its establishment in 1920. It presents the standing of the natural sciences in earlier history and their more recent development, leading to the establishment of an independent faculty by its separation from the Faculty of Arts, the „golden age“ during the interwar period and the further changes in the postwar years under Communist domination.