Citovaná a použitá literatura:

Nový akademický slovník cizích slov, Academia, Praha 2005
Ottův slovník naučný, 13. díl: Jana–Kartas, J. Otto v Praze 1898.
Příruční slovník jazyka českého, Státní nakladatelství / SPN, Praha 1935–1957 (PSJČ).
REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vydání. LEDA, Praha 2015.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994 (SSČ).
Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ).

Internetové odkazy:

Český národní korpus
Čeština 2.0
Příruční slovník jazyka českého