V minulosti byl vrabec obecný (Passer do­mesticus) považován za škůdce. Nejinak je tomu i dnes v nepůvodních introdukovaných populacích. Naopak v původním areálu jeho recentní početní poklesy vyvolaly zájem o jeho ochranu. Obavy o osud vrabce jsou však nemístné – vrabec domácí zůstává nejpočetnějším ptačím druhem světa a jeho invazní ekologie dokládá mimořádnou přizpůsobivost.

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

In the past the House Sparrow (Passer do­mesticus) was considered a pest. This is so even today in unnatural introduced populations. In striking contrast, recent sparrow population declines have caused public concern and interest in the conservation of the species. However, fears for its fate are misplaced – the House Sparrow remains the most common bird species worldwide and its invasion ecology confirms its un­precedented adaptability.