Seznam použité literatury najdete v příloze ve formátu pdf.