Citovaná a použitá literatura:

HORA, Jan; MATTAS, Michael. Oologická sbírka Ing. Františka Mocka. Sborník Západočeského Muzea Plzeň, Příroda, 2007, 107: 1–182.

HUDEC, Karel. Ornitologové České republiky. Přerov: Muzeum Komenského, 1999.

KLÁPŠTĚ, Jaroslav. Vzpomínky na život a práci ornitologa Bedřicha Karla Kinského (1911–1999). Panurus, 2003, 13: 189-210.

MOCEK, František. Poznatky o hnízdění některých druhů sýkor. Sylvia, 1939, IV.: 1-11.

MOCEK, František. Hnízdění kolihy velké (Numenius arquatus L.) na Chodsku. Sylvia,1953, XIV.: 137-140.

MLÍKOVSKÝ, Jiří. Oologická sbírka Josefa Musílka (1885–1941) v Národním muzeu v Praze. Panurus, 2004, 14: 53–65.

MLÍKOVSKÝ, J. Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný’s collection. Sylvia 42: 112, 2006, 116.