K dalšímu čtení v Živě:

Biologická rozmanitost z pohledu ochrany přírody (2019, 5)

IPBES uveřejnil rozsáhlou zprávu o světové biologické rozmanitosti (2019, 5)