Citovaná a použitá literatura:

Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury. 3. české vyd. Přeložil Pavel ŠTYS, přeložil Václav HOUŠA. Praha: Academia, 1989.

Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury. 4. vyd. Přeložil Pavel ŠTYS, přeložil Václav HOUŠA. Praha: Česká společnost entomologická, 2003.

KMENT, Petr, et al. In memoriam of Professor Pavel Štys (1933–2018): biography, memories, bibliography and list of described taxa. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2019, 59.2: 351-379.

KMENT Petr, et al. Vzpomínky na profesora Pavla Štyse (1933–2018). Klapalekiana, 2019, 55: 277–292.

ŠTYS Pavel; KERZHNER I. M. The rank and nomenclature of higher taxa in recent Heteroptera. Acta Entomologica Bohemoslovaca, 1975, 72. 2: 65–79.

ZRZAVÝ, J.; ŠTYS, P. The basic body plan of arthropods: insights from evolutionary morphology and developmental biology. Journal of Evolutionary Biology, 1997, 10.3: 353-367.