V půdě žijí rozmanitá společenstva heterotrofních organismů jak jednobuněčných prvoků, tak mnohobuněčných, pravých živočichů. Z důvodů různých metodických přístupů nutných k jejich studiu, ale také různé ekologické funkce dané jejích schopností se v půdě pohybovat, se často využívá členění těchto organismů podle velikosti (šířky těla). V tomto dílu představujeme skupiny mikrofauny (prvoky, vířníky, želvušky, hlístice a další) a mezofauny (drobné kroužkovce a členovce).

K dalšímu čtení v Živě:

Co požírají a co skutečně tráví? (2015, 5)

Život na hraně – půdní hydrobionti vědí, jak na to (2015, 5)

Proměny vyšší systematiky eukaryot a její odraz ve středoškolské biologii (2016, 1)

Diverzita protist (2019, 5)


Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Soil-dwelling communities of heterotro­phic organisms, including unicellular protozoans and multicellular true animals, are very diverse. As specific methodological approaches are required for their study and as they differ in ecological function due to their differing ability to move within soil, these organisms are often categorised according to their body size (width). In this part we introduce groups of microfauna (protozoans, rotifers, tardigrades, nematodes, etc.) and mesofauna (micro-annelids and micro-arthropods).