Více na webových stránkách České společnosti pro krajinu – www.iale.cz

K dalšímu čtení v Živě

Česká společnost pro krajinnou ekologii – udržovatelka oboru v mezinárodních návaznostech (2015, 1)