K dalšímu čtení v Živě

Světové ekosystémy na začátku tisíciletí: nový pohled na staré problémy (2008, 1)

Naplní Mezivládní platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby nemalá očekávání? (2016, 1)

Ohlédnutí za rokem 2016 z pohledu péče o globální biologickou rozmanitost (2017, 3)

IPBES uveřejnil rozsáhlou zprávu o světové biologické rozmanitosti (2019, 5)

Peter Mederly, Ján Černecký a kolektiv: Katalóg ekosystémových služieb Slovenska (2019, 6) – recenze na publikaci

Citovaná a použitá literatura

ASSESSMENT, Millennium Ecosystem, et al. Ecosystems and human well-being. United States of America: Island press, 2005.

CICES (2018): http://cices.eu/

FRÉLICHOVÁ, Jana. Land Use Change Impacts on Ecosystem Services Availability in Czechia. Praha, 2014. Dizertační práce. Univezita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Školitel: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.

FRÉLICHOVÁ, Jana, et al. Integrated assessment of ecosystem services in the Czech Republic. Ecosystem Services, 2014, 8: 110-117.

FRÉLICHOVÁ, Jana; FANTA, Josef. Ecosystem service availability in view of long‐term land‐use changes: a regional case study in the Czech Republic. Ecosystem Health and Sustainability, 2015, 1.10: 1-15.

IPBES (2018): Summary for policymakers of the regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. M. Fischer, M. Rounsevell, A. Torre-Marin Rando, A. Mader, A. Church, M. Elbakidze, V. Elias, T. Hahn, P.A. Harrison, J. Hauck, B. Martín-López, I. Ring, C. Sandström, I. Sousa Pinto, P. Visconti, N.E. Zimmermann and M. Christie (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 48 pages https://doi.org/10.5281/zenodo.3237428

LORENCOVÁ, Eliška, et al. Past and future impacts of land use and climate change on agricultural ecosystem services in the Czech Republic. Land Use Policy, 2013, 33: 183-194.

TEEB (2013): Guidance Manual for TEEB Country Studies. Version 1.0.

Internetové odkazy

Databáze LUCC Czechia: Databáze dlouhodobých změn využití ploch Česka (1845–2010). Ivan Bičík a kolektiv, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Dostupná z: https://lucccz.cz/databaze