Globální oteplování je dnes většinou považováno za neoddiskutovatelnou skutečnost. Na základě rozboru energetické bilance Země víme, že k průměrnému vzrůstu teploty a častějším klimatickým extrémům dochází díky pozitivnímu radiačnímu působení antropogenních skleníkových plynů. Důsledků je mnoho: ubývání ledovců, stoupající hladina moře, extrémní sucha, požáry a pokles biodiverzity. Náprava nebude snadná.

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Today global warming is mostly considered an indisputable fact. Based on the analysis of the Earth's energy balance, we know that the average temperature rise and more frequent climate extremes occur due to the positive radiation forcing of anthropogenic greenhouse gases. There are many consequences: the retreat of glaciers, rising sea levels, extreme droughts, fires and declining biodiversity. The remedy will not be easy.