Citovaná a doporučená literatura

BUREL, Francoise; BAUDRY, Jacques. Landscape ecology: concepts, methods, and applications. Science Publishers, 2003.

FARINA, Almo. Principles and methods in landscape ecology. London: Chapman & Hall, 1998.

FARINA, Almo. Landscape Ecology in Action. Kluwer Academic Publishers Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000.

JONGMAN, Rob HG.; PUNGETTI, Gloria. Ecological Networks and Greenways: Concept, Design, Implementation. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010.

SÁDLO Jiří. Krajina! Průchod okolím v příkladech. Kodudek, 2019.

STIBRAL, Karel. O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou. Dokořán, 2012.

TRESS, Bärbel; et al. (eds). Interdisciplinarity and Transdisciplinarity in Landscape Studies: Potential and Limitations. Delta Series 2 Alterra Green World Research Wageningen 2003.