Citovaná a použitá literatura

SALZMANN, Klára, et al. Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Blovice, pořizovatel: město Blovice, 2018.

SALZMANN, Klára; JENÍKOVÁ, Eva, SKŘIVANOVÁ, Z. Kostelní Lhota. Krajinářská koncepce: podklad k vypracování plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav, 2018.

SALZMANN, Klára; JENÍKOVÁ, Eva, SEMANČÍKOVÁ, Eva. (2020): Krajinný plán obce Středokluky: územní studie.