K dalšímu čtení v Živě

Vladimír Josef Krajina (2012, 4)

Citovaná a použitá literatura

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, NLN, Praha 1997 Příruční slovník jazyka českého, Státní nakladatelství / SPN, Praha 1935–1957 (PSJČ)

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994 (SSČ)

Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ)

ŠMILAUER, Vladimír. Substantiva tvořená příponou -ina, Naše řeč, ročník 22 (1938), číslo 8, s. 225–236

TĚŠITELOVÁ, Marie. Slovník starých českých mlýnů, Naše řeč, ročník 46 (1963), číslo 4, s. 185–193

Internetové odkazy

Český národní korpus

Stránky MŠMT:

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-105-Krajinar

https://vzdelavaniaprace.cz/profese/krajinar/1710