Povrchová těžba hnědého uhlí znamená značný zásah do přírodního prostředí. K zahlazení napáchaných škod se využívá hydrická varianta rekultivací, kdy z lomů vznikají jezera. V těchto jezerech navrhujeme realizovat typologicky korektní rybí obsádky síhového typu. V příspěvku pak popisujeme výhody těchto obsádek ve vazbě na udržení vysoké kvality vody vzniklých jezer i jejich socioekonomický rozvoj.

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Open-cast mining of brown coal has a significant impact on the natural environment. The hydric method of reclamation, when lakes are formed, is used to mitigate the damage caused. We propose to implement typologically correct whitefish stocks in these lakes and describe the advantages of these stocks in relation to maintaining the water quality of the lakes and their socio-economic development.