K dalšímu čtení v Živě

Hroše, myše, fretče... aneb O mláďatech (2016, 2) – jazykový koutek

Citovaná a použitá literatura

Mluvnice češtiny 1, Academia, Praha 1986

Příruční slovník jazyka českého, Státní nakladatelství / SPN, Praha 1935–1957 (PSJČ)

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994 (SSČ)

Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ)

Internetové zdroje

Český národní korpus

Internetová jazyková příručka

Nový encyklopedický slovník češtiny

Vokabulář webový