Více k tématu – viz materiály, které budou zveřejněny na https://biologickaolympiada.czu.cz/cs.