Atlas rozšíření velkých lupenonožců ČR dostupný i on-line na www.ochranaprirody.cz