Pavouci šestiočky (Dysderidae) se v České republice vyskytují jen v několika druzích, v oblasti Mediteránu jde ale o velmi diverzifikovanou čeleď, a to nikoli pouze počtem druhů, ale také ekologickou, behaviorální a fyziologickou různorodostí. Významné je zde např. jejich zastoupení mezi jeskynní faunou. První část článku se podrobně věnuje potravní specializaci některých druhů na lov stejnonožců (Isopoda) a na související variabilitu loveckých strategií a tvarů chelicer.

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

In the Czech Republic only a few representatives of the spider family Dysderidae occur. However, this group is extremely diversified in the Mediterranean, not only in terms of species richness, but also in their ecology, behaviour and physiology. These spiders are, for example, an important component of cave fauna of this re­gion. The first part of the series describes the prey specialisation of Dysdera species on terrestrial isopods and related capturing tactics and modifications of mouth parts.