Článek informuje o neobvyklém nálezu plně zeleného dospělého samce ještěrky obecné (Lacerta agilis) v Praze. Autoři shrnují informace o výskytu různých barevných forem ještěrky obecné v České republice.

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

A rare finding of an adult uniformly green male of the Sand Lizard (Lacerta agilis) is reported from Prague. The authors summa­rise information on different colour forms of this species in the Czech Republic.