Další informace na www.skolajarov.cz


Použitá a citovaná literatura

100 let zahradnické školy 1909-2009. SOŠ stavební a zahradnická, Praha, 2009

Školní botanická zahrada. SOŠ stavební a zahradnická, Praha, 2016

PRIX, Dalibor. Umělecké památky Prahy. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2469-5.