Tavolníky (rod Spiraea z čeledi růžovitých, Rosaceae) jsou keře na okraji zájmu taxonomů, ale běžně používané v zahradnictví i v historii etnobotaniky. V prvním dílu jsou definovány charakteristiky a specifika rodu a z nich vyplývající hlavní problémy klasifikace druhů a jejich skupin, ukázané na konkrétních příkladech.

K dalšímu čtení v Živě

K 50. výročí úmrtí Alfreda Rehdera – významného světového dendrologa (2000, 1: 22–24)

Alfred Rehder a jeho opus magnum – ke 150. výročí narození významného světového dendrologa (2014, 1)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Spireas (the genus Spiraea from the family Rosaceae) are shrubs on the margins of ta­xonomists’ interests, but commonly used in horticulture and in ethnobotanic history. The characteristics of the genus and its particularities caused the main problems in the classification of species, and their groups are shown by particular examples in this first part of the series.